www.3730.com
 
28111.com
新葡萄京娱乐
 
    www.0222.com  综合目标  Comprehensive Index  
    重要指标对照  
公布工夫:2016-08-16  点击:
每股目标 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31
根基每股收益(元) 0.1100 0.0650 0.0400 0.0220
扣非每股收益(元) 0.0700 -- 0.0400 --
稀释每股收益(元) 0.1100 0.0650 0.0400 0.0220
每股净资产(元) 2.2843 2.2409 2.2204 2.2385
每股公积金(元) 0.3371 0.3356 0.3350 0.3252
每股已分配利润(元) 0.7374 0.7086 0.6883 0.7161
每股运营现金流(元) 0.7224 0.3320 -0.0072 -0.0460
生长才能目标 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31
业务总收入(元) 25.1亿 18.9亿 12.4亿 6.11亿
毛利润(元) 5.12亿 3.80亿 2.48亿 1.29亿
归属净利润(元) 1.06亿 6278万 4318万 2168万
扣非净利润(元) 7130万 5697万 3777万 1879万
业务总收入同比增进(%) 1.87 3.07 1.02 7.67
归属净利润同比增进(%) -15.89 18.82 29.68 32.39
扣非净利润同比增进(%) -26.08 15.81 30.42 41.58
业务总收入转动环比增进(%) -0.41 1.77 -1.24 1.76
归属净利润转动环比增进(%) -22.06 0.05 3.50 4.22
扣非净利润转动环比增进(%) -31.59 -0.98 3.23 5.72
红利才能目标 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31
加权净资产收益率(%) 4.87 2.92 2.06 1.01
摊薄净资产收益率(%) 4.78 2.90 2.01 1.00
摊薄总资产收益率(%) 2.26 1.57 1.12 0.54
毛利率(%) 21.67 21.17 21.15 22.13
净利率(%) 4.70 4.28 4.51 4.32
现实税率(%) 5.79 13.73 12.90 11.86
红利质量指标 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31
预收款/业务支出 0.24 0.14 0.02 0.06
贩卖现金流/业务支出 1.28 1.17 1.06 1.05
运营现金流/业务支出 0.28 0.17 -0.01 -0.07
运营才能目标 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31
总资产周转率(次) 0.48 0.37 0.25 0.12
应收账款周转天数(天) 37.45 38.17 36.31 37.51
存货周转天数(天) 171.76 164.29 163.26 169.03
财政风险目标 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31
资产负债率(%) 56.32 56.00 52.37 50.24
活动欠债/总欠债(%) 83.50 69.57 62.51 49.40
活动比率 0.97 1.14 1.23 1.54
速动比率 0.58 0.69 0.69 0.78
 
   
Copyright © 1988--2018 佛山佛塑科技集团股份有限公司 版权所有 粤ICP备05006946 新葡京平台 4406043001109
www.3730.com
新葡京平台